<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> [removed][removed] [removed] window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144169140-1'); [removed] 113年度「有機農產品加工、分裝、流通從業人員訓練課程」 ~基礎課程~ |
返回列表
113年度「有機農產品加工、分裝、流通從業人員訓練課程」 ~基礎課程~
2024-04-01

【報名方式】
(一) 報名方式請使用線上報名。請由下方網址進入「課程報名」頁面詳填後送出,即完成報名。報名成功後會收到系統寄發「報名成功」至您填寫的 E-mail,報名成功不代表錄取參加課程。
(二) 報名網址: https://agritraining.atri.org.tw/